Nyhet 10.03.11

Stifter Norsk Kuratorforening

Geir Haraldseth, Trude Schjelderup Iversen og Gerd Elise Mørland er blant initiativtakerne til Norsk Kuratorforening. Her fra innspillsmøtet 22. februar. Foto: Jonas Ekeberg.

Ideen om å danne en egen norsk kuratorforening, som ble lansert på et åpent møte i forrige måned, vil nå bli realisert.

– Vi har tatt med oss innspillene fra forrige møte, og vi er nå er klare for å stifte en kuratorforening. Det viktigste i morgen blir å diskutere innholdet i foreningens vedtekter og å innstille et styre, sier Trude S. Iversen og Gerd Elise Mørland, som sammen med Ruth Hege Halstensen, Geir Haraldseth og Johanne Nordby Wernø har tatt initiativet til å danne Norsk Kuratorforening. Stiftelsesmøtet for foreningen vil finne sted i Fritt Ords lokaler i morgen, fredag 11. mars.

– Vi ser frem til å danne en forening som kan starte arbeidet med å øke forståelsen for kuratorprofesjonen. Tiden er overmoden – det merker vi på den store interessen for foreningen. Folk er engasjerte og vil delta i etableringen, og dette engasjementet ønsker vi å ivareta, sier Iversen og Mørland.

– Vi synes det er viktig å danne et faglig forum som øker den offentlige diskusjonen om kuratorisk praksis, i form av diskusjoner om utstillingskonsepter, utstillingshistorie, gjeldende teoretiske posisjoner og lignende. Dette tror vi vil styrke fagfellesskapet og forhåpentligvis bidra til et mangefasettert og rikt kunstfelt her til lands, sier de to kuratorene, som også ønsker at foreningen skal arbeide politisk, for frilanskuratorens finansieringsvilkår, arbeidsvilkår, juridiske bistand og så videre. De beskriver det som både interessant og utfordrende å etablere grunnlaget for en kuratorforening.

– Innholdet til begreper som f.eks. verk, utstilling og kurator har endret seg radikalt de siste to tiårene og er fortsatt i bevegelse. For en forening som dette blir det derfor viktig å ta disse begrepsendringene på alvor, samtidig som vi forholder oss til dem på en måte som kan fungere i praksis. Vi håper på en åpen diskusjon rundt forslagene våre og at vi i morgen kan samles om et felles grunnlag for det videre arbeidet, sier Trude S. Iversen og Gerd Elise Mørland til Kunstkritikk.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!