UKS - Unge Kunstneres Samfund, Oslo
Nyhet 18.02.11

Vil etablere Norges første kuratorforening

I fjor åpnet Unge Kunstneres Samfund (UKS), landets største grunnorganisasjon for kunsterne, for å ta opp kunstkuratorer som medlemmer. Men det er fremdeles et presserende behov for å danne en egen fagorganisasjon for kuratorer, mener Ruth Hege Halstensen, Geir Haraldseth, Gerd Elise Mørland, Johanne Norby Wernø og Trude Schjelderup Iversen, som nå har tatt initiativ til et åpent møte i Fritt Ords lokaler neste tirsdag, hvor de inviterer interesserte til å være med på å etablere Norges første kuratorforening.

Geir Haraldseth. Foto: Karl Swinehart.

– Dette er noe mange har spurt om og har hatt behov for både faglig og politisk. Møtet på tirsdag blir forhåpentligvis starten på en kuratorforening som vi sårt trenger her i Norge, sier Geir Haraldseth, som i tillegg til å være kurator også er kritiker og i redaksjonen for Kunstkritikk.

I invitasjonen viser initiativtakerne til at det har vært betydelig økning i antallet fagpersoner med kuratorkompetanse bare de siste 5 årene, en kompetanse man har opparbeidet seg gjennom spesifikk praksis og gjennom utdannelser i Norge eller internasjonalt, og at kunstkuratorer i Norge gjør seg stadig gjeldende innen kunstfeltet, gjennom utstrakt bruk av uavhengige kuratorer i etablerte kunstinstitusjoner, etableringen av nye visningssteder og gjennom kuratorutdannelsene som er opprettet de siste årene. Kuratorer ansatt i en kunstinstitusjon som faktiske utøvende kuratorer er imidlertid en sjeldenhet, påpeker de. En typisk uavhengig kurator arbeider derfor ofte også som lærer på akademiene, som forsker i akademia, som kritiker, eller som organisator i en kunstinstitusjon. I tillegg opererer mange kunstnere som kuratorer.

Initiativtakerne ser for seg at kuratororganisasjonen vil jobbe innenfor to hovedområder; et faglig og et politisk område, der sistnevnte også fanger kuratorers arbeidsvilkår og økonomi. Organisasjonen skal støtte kuratorer, dele kunnskap, utvikle faget og kjempe for kuratorenes rettigheter, heter det i den utsendte invitasjonen.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!