Blogg 09.01.04

Dialog som det nye kunstparadigmet

I sin lekne essayblogg om Hege Fabers doktoravhandling inviterer Palmyre Pierroux leserne til å delta. Formen er basert på Fabers dialogiske kunstbegrep, der betrakteren er medskaper og hvor kunstverket er blitt en uavsluttet størrelse. Pierroux’ analyse av Fabers avhandling inviterer leseren til å komme med innlegg underveies. Her er også kritikeren blitt medskaper, ikke bare en vurderende fortolker.
les mer


Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!