Mini 12.07.06

Argumentets fall

Akademistudentene gir ikke opp kravet om å få et eget fakultet og UKS-Forum tematiserer museets funksjon på tross av at makten gjør seg immun mot argumenter.

«Akademistudentenes langvarige motstand mot en maktarrogant ledelse ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), vitner om utholdenhet og ansvarlighet. Nå fører UKS-Forum diskusjonen videre – til museets rolle i samfunnet.» Slik begynner Lotte Sandbergs kommentar i Aftenposten på lørdag, der hun omtaler siste nummer av UKS-Forum. Bladet er tilbake etter et par år med nye redaktører Marianne Zamecznick og Halvor Haugen, og med artikler av blant andre Boris Groys, og Marc Spiegler. I følge Sandberg griper tekstene inn i den slående parallelle situasjon rundt KHIO og Nasjonalmuseet for kunst, som hun oppsummerer som faglighetens fall.
Argumentets fall, Lotte Sandberg, Aftenposten, 08.07.06

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!