Skribenter
|
Siste måned (30)
Siste tre måneder (53)
Siste seks måneder (66)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (461)

Sissel Furuseth


Sissel Furuseth er førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU. Hun er koordinator for masterprogrammet “Kunstkritikk og kulturformidling”:http://www.ntnu.no/studier/kunstkritikk.


Kritikk som retorisk handling