Skribenter
|
Siste måned (30)
Siste tre måneder (53)
Siste seks måneder (66)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (461)

Siri Meyer


Siri Meyer er professor og forskningsleder ved Senter for kulturforskning (SEK) ved AKSIS, Universitetet i Bergen. Meyer er kunsthistoriker, og har nettopp skrevet pamfletten Imperiet kaller, et essay om maktens anatomi, hvor hun bruker kunst og litteratur som motspråk inn i maktspråket.


Er kunsten politisk?