Skribenter
|
Siste måned (19)
Siste tre måneder (56)
Siste seks måneder (70)
Siste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Simon Sheikh


Simon Sheikh er kritiker og kurator. Han er assisterende professor i kunstteori ved kunstakademiet i Malmö, hvor han leder Critical Studies-programmet. Siden 1996 har han vært redaktør for Øyeblikket, et dansk magasin for visuell kultur. Han har kuratert en rekke større utstilllinger og mellom 1999 og 2002 var han direktør på utstillingsstedet Overgaden i København.


Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder