Skribenter
|
Siste måned (19)
Siste tre måneder (56)
Siste seks måneder (70)
Siste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Saara Hacklin


Saara Hacklin wrote her doctoral thesis on Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of art and its limits (University of Helsinki, 2012). She has also worked as a researcher at the Jan van Eyck Academie, as a deputy curator at the Museum of Contemporary Art Kiasma and as the artistic director of AV-arkki – The distribution Centre for Finnish Media Art. She has participated in curating projects such as Mongolia: Percpetion and Utopia (Kerava & Rovaniemi art museums, New Museum, Pärnu 2008) as well as It’s a Set-Up (Kiasma, 2010) and Reality Bites (Kiasma, 2012). Currently Hacklin is preparing a book on phenomenology and contemporary art.

Saara Hacklin skrev sin doktorsavhandling om Maurice Merleau-Pontys konstfenomenologi och dess begränsningar (Helsingfors Universitet, 2012). Hon har jobbat som forskare vid Jan van Eyck Academie, som biträdande kurator på Museet för Nutidskonst Kiasma och som konstnärlig ledare på AV-Arkki, distributionscenter för finsk mediakonst. Hon har deltagit som kurator i bland annat utställningarna Mongolia: Perception and Utopia (Kerava & Rovaniemi konstmuseer och New Museum, Pärnu 2008), It’s a Set-Up (Kiasma, 2010) och Reality Bites (Kiasma, 2012). För närvarande jobbar Hackling med en bok om fenomenologi och samtidskonst.


Idyllen er tilbake
The idyll is back
Utan att lämna spår