Skribenter
|
Siste måned (24)
Siste tre måneder (41)
Siste seks måneder (74)
Siste tolv måneder (112)
Siden 2003 (396)

Ragnhild Tronstad


Ragnhild Tronstad er postdoc-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.


Cyborger, softwarekunst, roboter og automata