Skribenter
|
Siste måned (9)
Siste tre måneder (39)
Siste seks måneder (60)
Siste tolv måneder (110)
Siden 2003 (409)

Ragnhild Tronstad


Ragnhild Tronstad er postdoc-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.


Cyborger, softwarekunst, roboter og automata