Skribenter
|
Siste måned (31)
Siste tre måneder (54)
Siste seks måneder (67)
Siste tolv måneder (94)
Siden 2003 (462)

Paal Andreas Bøe


Paal Andreas Bøe (f. 1977) har studert litteratur, film og fotografi i Lyon (Université Lumière), og senere filosofi og nordisk litteratur på NTNU. Bøe er cand.philol. på en hovedoppgave om Dag Solstad.


Et blikk på Taiwans kunstscene
Hva holder Istanbul-biennalen i live?