Skribenter
|
Siste måned (32)
Siste tre måneder (52)
Siste seks måneder (67)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (462)

Olof Olsson


Olof Olsson gör talade performances, som föreläsningar, tal, comedy, talkshows och Q&As. Eller snarare, något mittemellan, eller inte riktigt.

Olof är en produkt av sextiotalets expanderande charterindustri. Hans holländska mor och svenske far träffades på Majorca. I sin ungdom försökte sig Olof på journalism, fotografi och som radiodiscjockey. Efter att ha studerat språk, filosofi och översättningsteori, hamnade Olof till slut i konstutbildningssystemet. Efter 15 års försök med «konceptkonst», började Olof göra performances i 2007


Sanning och metod