Skribenter
|
Siste måned (34)
Siste tre måneder (54)
Siste seks måneder (69)
Siste tolv måneder (94)
Siden 2003 (463)

Monica Grini


Monica Grini er førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun har doktorgrad i kunsthistorie med en avhandling om fremstillingen av samisk kunst i norsk kunsthistorie (2016) og er blant annet medlem av forskergruppa Worlding Northern Art (WONA). Hun har tidligere hatt ulike stillinger i galleri- og museumssektoren, og har blant annet vært intendant (2007­­­–2008) og formidlingsleder ved Tromsø kunstforening (2008–2010), samt arbeidet ved Kistefos-Museets kunsthall over flere år (2003–2006).


Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer