Skribenter
|
Siste måned (22)
Siste tre måneder (37)
Siste seks måneder (56)
Siste tolv måneder (91)
Siden 2003 (452)

Melanie Fieldseth


Melanie Fieldseth har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun sitter i redaksjonen til 3t-tidsskrift for teori og teater, og anmelder dans i Bergens Tidene.


Motvillige symboler
Mer forståelse enn opplevelse