Skribenter
|
Siste måned (27)
Siste tre måneder (44)
Siste seks måneder (58)
Siste tolv måneder (92)
Siden 2003 (454)

Max Ryynänen


Max Ryynänen är estetiker. Han jobbar som lektor i visuell kultur vid Aalto Universitetet i Finland. Ryynänen har också varit en aktiv kritiker, han har medverkat/medverkar i underground gallerier i Helsingfors (ROR, Kallio Kunsthalle), och är också essäist. Filosofiskt är han specialiserad på populärkultur, tillämpad estetik, konstinstitutionen och experimentell teori – och hans teoretiska bas hittas i italiensk filosofi (Vattimo, Eco), pragmatism (Dewey), och kritisk teori (Adorno, Benjamin). Hemsida: maxryynanen.net.


The politics of film depend on how it is shown
Filmens politik beror på hur den visas
Boys, boys, boys
Pojkar, pojkar, pojkar
Modernism 2.0
Modernism 2.0