Skribenter
|
Siste måned (27)
Siste tre måneder (44)
Siste seks måneder (58)
Siste tolv måneder (92)
Siden 2003 (454)

Lilly Vinje


Lilly Vinje er født i 1975. Hun har master i kunsthistorie (foto). Arbeider som drifts- og fritidsleiar i eit prosjekt for unge og ungdommar ved kreftavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, der hun og er involvert i utsmykking. Har erfaring frå kunstformidling, forelesing, skule/SFO/barnehage og har drive Vinje skulpturvandring.


Tvilen skal komma oss til gode
Kven bryr seg om kven som snakkar i reproduksjonen sin tidsalder?
Synleggjerande kamuflasje
Mikrofonstativ og overflatebehandling
Som å koma heim
Utan substans, alvor og fotfeste