Skribenter
|
Siste måned (24)
Siste tre måneder (37)
Siste seks måneder (56)
Siste tolv måneder (103)
Siden 2003 (409)

Kristin Gjesdal


Kristin Gjesdal er doktor i filosofi med avhandlingen “The Truth of Art: Gadamer and Modern Aesthetics”. Hun er redaktør for bokserien Pax Palimpsest og sitter i redaksjonsrådet for Samtiden og Agora. Gjesdal har publisert en rekke tekster i inn og utland.


Postromantiske mytologier