Skribenter
|
Siste måned (19)
Siste tre måneder (56)
Siste seks måneder (70)
Siste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Kjetil Røed


Kjetil Røed har hovedfag i Allmenn Litteraturvitenskap. Han arbeider
som frilansskibent/kritiker og skriver jevnlig i filmtidsskriftet Film
& Kino, Billedkunst og i Morgenbladet. Røed arbeider for tiden med en
bok om kritikk, pusler med et essay om skrekkfilm, og er bokhandler.


Ned i bakken
Skjørt balansestykke
Pioner i eget liv
Hinsides arbeidet
Synsforstyrrelser
Konkurrerende tidsrom
Kunsten er alene
Mellom opprør og bevaring
Ambivalent intimitet
Tilbake til start
Mediearkeologiske lærestykker
Anti-konsumeristisk manierisme
Fornem brutalitet
Et håndledds avstand
Springende portrett av arbeideren
Et annet sted
Biografiske dramaturgier
Fragmentariske dykk i historien
Nostalgisk minimalisme
Dekorativt ubehag
Dyr, tvehjerte
Begjærets dunkle subjekt
Readymade som filosofisk redskap
Nysgjerrighetens genealogi
Härenstams metamorfoser
Hvilke diamanter varer evig?
Å sitere katastrofen
Notatboka som smaksmedium
Tvillingskjebner
Mediale analyser
I latterens skygge
I periferien av hvem vi vil være
Skyggespill på kunsthistoriens rekvisittlager
Det singulæres essayisme
Parallellkritikken
Kunst som sorgmedium
Kunstmagasinet som metabilde
Det serielt unike
Betydningen av det ubetydelige
Hanglende begrepsanalyse
Baktruppens posthume kanon
En romlig essayisme
Hverdagens underverden
Monumenter over forgjengelighet
Skisse til viktig nylesning
Motkulturens form
Jaukkuris uklare metode
Bak fasaden
Dødskunst
Hvor er vaskedama?
Skarpsindig dumhet
Kunst, søppel og spøkelser
Kunsthistoriske sprekker
Oppmerksomhetssykluser
Let’s play some (d)art!
Virkelighet som kunstgrep og medium
Spor og materialitet
Through the looking glass
Inventar som bærebjelke
Et hakk bedre
Montasjen før og nå
Skrøpelig intensitet
Bilde og erindring
Bendik ser deg
Ubehaget i konsumet
Surrealisme som idé
Malerisk atletisme
Litt av en kar
Oppdragende irritasjoner
Gullrekka
Lukket akademi
En sosiokulturell montasje
Megaherz. Gallerirunden som form
Kurator på norsk
Ømhet og vold
Halvhjertet
Kunst som institusjonelt teater
Fra det nordiske mirakel til det nordiske spøkelse
Gjennom speilet
Pengenes teaterhistorie
Naivitet, barn og spøkelser
Kunstkritikk, takk!
Tingenes sjarm
Institusjonsbatikk
Fiksjon og virkelighet
Kunst og diagnose
Svar til Grøtvedt
Kunstfilosofisk grøt
Kyssekunst
Velsmurt gotikkantologi
Innhentet ekspertise
Hva skal vi med kunstmagasiner?
Topp Plenty
Hestekos i høstmørket
Ikke bare se
Anmeldelse av kunstfaglig litteratur
Internasjonale kunstmagasiner – september
DocumentaNightFever – Ingen renselse i Kassel
Gode enkeltverk
Kunst og reklame
Hverdagens form “ Om Lee Friedlander
Danny Boyle går på trynet
Årets første Artforum
Er det mulig å lage kunst etter julaften?
Psyko geografi
Matthew Barney’s Drawing Restraint 9 og kjedsomhet
How I remember. Om Walid Raad
Steilt alvor
En kontroversiell regissør
En strek i tegningen
Paranoia Erotica
Eyes Wide Shut
Uinspirert bastard
Marshall Matters
Godard remixed
Dekonstruksjoner av byrommet
På tide. Noen tanker om Marijke van Warmerdam.
Gangbar mynt
Følelsenes tyranni
Tenkning i bilder
Bilder fra et transittmottak
Retningsløs situasjonisme
Fruktbar samtale
Det museale rommet som prisme – kunsten som erfaring
Husk at du er flere
Lost Highway