Skribenter
|
Siste måned (20)
Siste tre måneder (40)
Siste seks måneder (53)
Siste tolv måneder (89)
Siden 2003 (445)

Kari J. Brandtzæg


Kari J. Brandtzæg (f.1966) er stipendiat ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassisk språk ved Universitetet i Oslo. 2002-2005­­ var hun konservator i Nasjonalmuseet og kurator for flere utstillinger, bl.a.  jubileumsmanifestasjonen Kyss frosken! Forvandlingens kunst (2005).  Brandtzæg har publisert artikler i antologier, tidsskrifter, utstillingskataloger og var i 2008-2009­ kunstkritiker for Dagbladet.


The Art of Speculating About the Future
Kunsten å spekulere om fremtiden
Kunsten å frigjøre seg
Kunstens nye slagkraft
Biennalen som bystrategi
Til kamp mot spektakulær og institusjonsvennlig kunst