Skribenter
|
Siste måned (30)
Siste tre måneder (53)
Siste seks måneder (66)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (461)

Ingmar Meland


Ingmar Meland (f. 1966) er filosof. Han er for tida stipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, og skriv ei avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi.


Sannheten i maleriet