Skribenter
|
Siste måned (15)
Siste tre måneder (41)
Siste seks måneder (62)
Siste tolv måneder (110)
Siden 2003 (406)

Hans E. Thorsen


Kunstner og kritiker. Avsluttet masterutdannelse ved Kunstakademiet i Oslo i 2008.


Si meg hva du røyker og jeg skal si deg hvem du er
Drøvtygget påberopelse av politisk korrekthet