Skribenter
|
Siste måned (20)
Siste tre måneder (41)
Siste seks måneder (55)
Siste tolv måneder (89)
Siden 2003 (445)

Halvor Haugen


Halvor Haugen er skribent og er utdannet som billedkunstner.


Nye kontrollgrep eller en mer vital og genreoverskridende kunstutdanning?
Redaksjonell estetikk