Skribenter
|
Siste måned (28)
Siste tre måneder (39)
Siste seks måneder (54)
Siste tolv måneder (100)
Siden 2003 (417)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age