Skribenter
|
Siste måned (28)
Siste tre måneder (40)
Siste seks måneder (58)
Siste tolv måneder (92)
Siden 2003 (453)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age