Skribenter
|
Siste måned (8)
Siste tre måneder (34)
Siste seks måneder (57)
Siste tolv måneder (90)
Siden 2003 (451)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age