Skribenter
|
Siste måned (22)
Siste tre måneder (47)
Siste seks måneder (77)
Siste tolv måneder (112)
Siden 2003 (395)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age