Skribenter
|
Siste måned (20)
Siste tre måneder (37)
Siste seks måneder (64)
Siste tolv måneder (87)
Siden 2003 (436)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age