Skribenter
|
Siste måned (23)
Siste tre måneder (36)
Siste seks måneder (56)
Siste tolv måneder (102)
Siden 2003 (409)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age