Skribenter
|
Siste måned (17)
Siste tre måneder (51)
Siste seks måneder (63)
Siste tolv måneder (88)
Siden 2003 (430)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age