Skribenter
|
Siste måned (30)
Siste tre måneder (53)
Siste seks måneder (66)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (461)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age