Skribenter
|
Siste måned (21)
Siste tre måneder (41)
Siste seks måneder (54)
Siste tolv måneder (89)
Siden 2003 (445)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»