Skribenter
|
Siste måned (24)
Siste tre måneder (42)
Siste seks måneder (62)
Siste tolv måneder (111)
Siden 2003 (401)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»