Skribenter
|
Siste måned (7)
Siste tre måneder (38)
Siste seks måneder (59)
Siste tolv måneder (109)
Siden 2003 (409)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»