Skribenter
|
Siste måned (24)
Siste tre måneder (52)
Siste seks måneder (64)
Siste tolv måneder (92)
Siden 2003 (428)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»