Skribenter
|
Siste måned (23)
Siste tre måneder (36)
Siste seks måneder (54)
Siste tolv måneder (98)
Siden 2003 (413)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»