Skribenter
|
Siste måned (25)
Siste tre måneder (41)
Siste seks måneder (75)
Siste tolv måneder (112)
Siden 2003 (399)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»