Skribenter
|
Siste måned (27)
Siste tre måneder (40)
Siste seks måneder (59)
Siste tolv måneder (92)
Siden 2003 (454)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»