Skribenter
|
Siste måned (8)
Siste tre måneder (34)
Siste seks måneder (57)
Siste tolv måneder (90)
Siden 2003 (451)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»