Skribenter
|
Siste måned (19)
Siste tre måneder (37)
Siste seks måneder (64)
Siste tolv måneder (87)
Siden 2003 (436)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»