Skribenter
|
Siste måned (34)
Siste tre måneder (54)
Siste seks måneder (69)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (463)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»