Skribenter
|
Siste måned (34)
Siste tre måneder (54)
Siste seks måneder (69)
Siste tolv måneder (93)
Siden 2003 (463)

Christian Skovbjerg Jensen


Christian Skovbjerg Jensen (f. 1974) er kurator og leder af Inter Arts Center, en interdisciplinær platform for kunstnerisk forskning i Malmø.


Monument over kernefamilien