Skribenter
|
Siste måned (19)
Siste tre måneder (56)
Siste seks måneder (70)
Siste tolv måneder (91)
Siden 2003 (467)

Boel Christensen-Scheel


Boel Christensen-Scheel er førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og har en Ph.D. i nyere kunst- og performanceteori. Christensen-Scheel har skrevet flere tekster og anmeldelser om nyere kunst og kunstteori, hun har oversatt Nicolas Bourriauds ‘Relasjonell estetikk’ til norsk (Pax forlag, serien Artes, 2007) og nylig har hun utgitt et essay om Kjartan Slettemarks Nixon-serie (Torpedo Press, 2010).


Paradoksal propaganda
Kurt og egnetheten av å tilbringe søndager på museum
The American Dream -om sosiale bånd og det vi drømmer om i livet
Der det betyr noe
Mannen som ikke døde
Like, man, I’m so tired…
New Yorks Grand Old Man “ et intervju med Arthur C. Danto
Kunstkritikk som kunst, kritikk av kunst, kunst som kritikk og det å være generelt kritisk