Bergen
Nyhet 21.10.11

Visjonært på Fløyfjellet

Fløyen i Bergen. Fotograf: Nina Aldin Thune.

På søndag arrangerer B-Open seminar på Fløyen i Bergen. Temaet er visjoner og på gjestelisten står Charles Esche fra Van Abbemuseum, Jakob H. Jakobsen fra København Frie Universitet, kunstnerne Jacqueline Hoang Nguyen og Per-Oskar Leu.

Med tittelen på seminaret «Visjoner: Omveltninger og upraktiske ideer» ønsker arrangørene å peke på en mykere, mindre positivistisk form for fremtidsorientert arbeid, med særlig fokus på hvordan dette arter seg innenfor et kunstfelt der mange aktører bedriver en betydelig tilbakeskuende aktivitet, i alt fra den teoretisk motiverte «arkivkunsten» til de modernistiske formspråkene som preger store deler av det kommersielle markedet.

– Det handler om å yte motstand mot det tilbakeskuende, uten å bli modernistisk, sier Anne Szefer Karlsen som arrangerer seminaret i samarbeid med Toril Johannessen.

I pressemeldingen kan vi lese at «Tendensen til å se tilbake har blitt kritisert for å kultivere nostalgien og sentimentaliteten, men har allikevel blitt forsvart som viktige bidrag til det å utvikle en kritisk bevissthet omkring historie».

– Nostalgi kan fort bli noe farlig i samfunnet, noe som gjør oss numne. Samtidig skal man ikke slå strek over historien. Jeg tror det er mulig å dra veksel på fortiden i kunsten og samtidig fri seg fra det rent tilbakeskuende, omtrent slik Esche snakker om i det nylig publiserte intervjuet på Kunstkritikk, sier Toril Johannessen.

Anne Szefer Karlsen legger til at nettopp Esche har vært en viktig inspirasjon for tematikken, med idealet om alltid å «forestille seg verden annerledes»: – Er det i dag mulig å tenke noe nytt?

– Dette er jo kjernen i all visjonær tenkning, sier Johannessen, som mener det og er viktig å tenke over seminartittelens andre del: – Slår man opp ordet «visjonær» ser man at det ikke bare dreier seg om hva man kan forestille seg, men også at dette ikke nødvendigvis trenger ikke bare å være revolusjonært og endringsorientert, men kan og være noe veldig upraktisk, ugjennomførbare idéer. Og nettopp her ligger kanskje det utopiske potensialet i det visjonære.

B-Open er et årlig arrangement med utspring i organisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) samt Hordaland kunstsenter (HKS). Seminaret Visjoner: Omveltninger og upraktiske ideer finner sted på Fløien Folkerestaurant i Bergen førstkommende søndag fra 11-17. Fullt program ligger her.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!