Momentumbiennalen
Nyhet Artikkel på Engelsk|04.04.18

Vil lage følsom biennale

Marti Manen. Foto: Konstfack.

Marti Manen blir kurator for den 10. utgaven av Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst, som åpner i Moss i juni 2019. For første gang i biennalens 20-årige historie er det én enkel kurator som har det kunstneriske ansvaret for utstillingen, som vil få tittelen Momentum 10 / The Emotional Exhibition. I tidligere utgaver har arrangøren Punkt Ø satt sammen kuratorteam på tvers av de nordiske landene.

Kuratoren og kritikeren Marti Manen er født i Barcelona i 1976 og bor i Stockholm, der han har jobbet som kurator for Statens Konstråd og de siste årenes avgangsutstillinger på Konstfack. Han startet kurator-karrieren som student på 1990-tallet ved å holde utstillinger i sin egen leilighet. Han har kuratert utstillinger på Konsthall C i Stockholm og Miró Foundation i Barcelona. I 2015 kuraterte han den spanske paviljongen på Veneziabiennalen, og han var medkurator for den finske Turkubiennalen i 2011. Manen har også gitt ut flere bøker, blant annet Salir de la exposición (To leave the exhibition) fra 2012.

Manen sier til Kunstkritikk at han i sine tidligere prosjekter har vært interessert i å reformulere tradisjonelle utstillingsformater. Det doble utstillingsprosjektet Telling Everything, Not Knowing How (2012) besto for eksempel både av en konkret utstilling på Centro de Arte Dos de Mayo i Madrid, og en utstilling i form av en roman, der 60 kunstverk utgjorde bærebjelkene i et fiktivt narrativ skrevet av Manen selv. Også Momentum-utstillingen vil ha et eksperimentelt utgangspunkt, forteller Manen.

Cabello y Carceller The State of the Art – A Performative Essay, 2015. Stedsspesifikk installasjon i Den Spanske Paviljongen under den 56. Veneziabiennalen.

– Med 10 Momentum-utgaver over 20 år har vi en historie å skue tilbake på. Gjennom årene har Momentum tilbudt publikum utallige opplevelser og har lagt grunnlaget for kunstnerisk arbeid. Jeg mener at vi iblant er nødt til å stoppe opp for å tenke over tidligere instanser av «nåtid». Jeg ønsker å sette noen konkrete verk fra Momentums historie i dialog med vår egen «nåtid» og nye produksjoner, sier Manen, som ikke vil nevne hvilke tidligere Momentum-verk det dreier seg om.

Du har gitt utstillingen tittelen Momentum 10 / The Emotional Exhibition. Hvordan ser du for deg at det følelsesmessige vil komme til uttrykk i utstillingen?

­– Også dette er relatert til en bestemt idé om historien. De som tradisjonelt har skrevet historien har unngått det følelsesmessige. Det gir oss muligheter til å nærme oss historien kritisk ved å sette nettopp det følelsesmessige i fremste rekke. Jeg setter for eksempel stor pris på den queer-teoretiske tilnærmingen til historikeren Elizabeth Freeman. Det er viktig å merke seg at kunsten ofte har en fremtredende rolle i en slik alternativ historieskriving. Det skyldes at kunsten ikke tilbyr entydige budskap, men snarere åpner opp for sprang mellom nåtid, fortid og fremtid. Den feministiske historieskrivingen gir oss også muligheter til å reformulere genealogien for vår egen tid. Jeg synes det er interessant å se kritikken av historiografien i sammenheng med hvordan historien har blitt skrevet fra den hvite kuben. Hvis vi forsøker å føle utstillinger vil det kanskje gjøre oss i stand til å betrakte historien på nye måter.

Rosana Antolí, The First Dinner, 2012. Fra utstillingen Telling Everything, not Knowing How, CA2M, Madrid, 2012.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!