OCA - Office for Contemporary Art Norway
Nyhet 05.12.12

Vil granske OCA

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Arbeiderpartiet.

Kulturminister Hadia Tajik vil gjennomføre en granskning av Office for Contemporary Art Norway (OCA) med tanke på å finne en bedre organisering av virksomheten.

– Vi mener kontoret kan organiseres på en bedre måte, sier Tajik til Dagbladet.

Utspillet fra Kulturministeren kommer etter flere uker med trykk fra OCA for å få økte midler til den norske deltakelsen på Venezia-biennalen i 2013. Kulturdepartementet har svart på dette flere ganger, og budskapet har hver gang vært at OCA må prioritere Venezia innenfor rammen av sitt nåværende budsjett. OCA får i 2012 11,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet for å styrke norsk-internasjonale relasjoner på bildekunstområdet.

I følge Dagbladet vil Kulturdepartementet nå granske OCA på fire punkter:

* Fungerer institusjonen etter målsettingen?

* Bør det gjøres endringer i vedtektene?

* Er det forbedringspotensial i driftsstrukturen?

* Bør virksomheten organiseres på en annen måte?

Gjennomgangen skal være ferdig våren 2013.

Styreleder i OCA, Gro Bonesmo, ønsker granskningen velkommen.

Gro Bonesmo. Foto: Spacegroup.

– Vi har bedt i flere år om en gjennomgang, og vi har laget en økonomisk spareplan for hvordan vi skal håndtere budsjettet. Men enten må oppgavene forandre seg, eller så må budsjettet økes, sier Bonesmo til Dagbladet.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!