Nyhet 27.08.03

VELKOMMEN TIL KUNSTKRITIKK.NO!

Nettstedet du nå “holder i hånden” har som ambisjon å bidra til å vitalisere norsk kunstkritikk og kunstdiskusjon. kunstkritikk.no er i utgangspunktet et treårig utviklingsprosjekt, initiert av Norsk kritikerlag og støttet av Norsk kulturråd. Det er et redaksjonelt uavhengig organ, hvor Jon Ove Steihaug og Ketil Nergaard har redaksjonsansvaret.


Hvorfor kunstkritikk.no?

De siste 10-15 årene har norsk kunstliv ekspandert – med nye kunstmuseer over hele landet, sterk økning i antallet kunstnere og en generelt økende utstillingsaktivitet. Samtidig synes det som om rommet for kunstkritikk i mediene blir mindre. Norsk kunstliv havner i et vakum. Mens kunst og utstillinger produseres på løpende bånd, er kritisk tilbakemelding og diskusjon en mangelvare. Den kunstkritiske diskusjonen er blitt det svakeste leddet i kjeden, noe hele det norske kunstsystemet blir preget av.

Den etablerte kulturpolitiske modellen i Norge innebærer at statlige penger kanaliseres inn i produksjon av kunst og drift av institusjoner. Den nødvendige kritiske refleksjonen er uteglemt i dette bildet. Man forutsetter at det finnes en borgerlig offentlighet som forvalter opplysningsidealene og tar ansvaret for en oppegående kritikk. Men i dagens medievirkelighet er det ikke lenger selvsagt. Det er nødvendig å etablere flere offentlige rom for kritikken.

Den visuelle kulturen i videre forstand blir mer og mer massiv og gjennomtrenger stadig nye livsområder. kunstkritikk.no ønsker å se den avanserte samtidskunsten i sammenheng med annen visuell kultur. Slik vi ser det, gir det ikke lenger mening å diskutere kunsten som om den eksisterte i en separat sfære, høyt hevet over kommersialisme og konsum. I beste fall kan dette kanskje fungere som en utopisk drøm for de som trenger trøst.

Når et privat museum i Oslo investerer femti millioner i en forstørret nipsskulptur av Michael Jackson, burde det være et tilstrekkelig bevis på at populærkultur og finkultur for lengst har inngått i en høyere forening. Roy Lichtenstein-utstillingen på Louisiana denne høsten gjør det klart at slik har det vært lenge, ihvertfall helt siden sekstiårene. En kunstkritikk som bringer inn en videre kritisk refleksjon over den visuelle kulturen skulle derfor være mer påkrevet enn noen gang.

kunstkritikk.no skal være et supplement til den kunstkritikken som allerede finnes i aviser og tidsskrifter. Vi mener at det trengs flere kritikere, mer kritikk og mer diskusjon. Først og fremst vil vil gjøre vårt ytterste for å produsere lesverdige og informerte tekster og polemikk. Vi skal også være stedet hvor du får tilgang til annen kunstkritikk. Gjennom utvalgte lenker har du tilgang til kunstkritikk i viktige internasjonale tidsskrifter og norske aviser. Vi ønsker rett og slett å bli et uunnværlig tilbud til den som er interessert i en oppegående diskusjon av samtidskunsten og andre fenomener i dagens visuelle kultur.

Til gjengjeld håper vi på lesere som aktivt bruker nettstedet og selv bidrar med innspill. Nettmediet gjør mulig en mer dialogisk tilnærming til kritikken. I stedet for den monologiske kritiker som på sin høye hest feller endelige dommer, ønsker vi oss en opplyst samtale som går frem og tilbake, en flerstemmig kunstkritikk – noe i nærheten av Habermas’ ideal om en herredømmefri dialog. Vi oppfordrer derfor våre lesere til å komme med egne kommentarer! Etter hver artikkel er det en enkel funksjon som gjør dette mulig. kunstkritikk.no skal også være stedet for viktige kunstdebatter. På våre debattsider kan man legge innlegg og starte debatter.

kunstkritikk.no er definitivt et “work in progress”, et format som må finne sin form etterhvert. Det er et eksperiment som forhåpentligvis vil vise sin berettigelse over tid. Lykkes det, håper vi at det i neste omgang blir mulig å finansiere det også etter den treårige prøveperioden. Vi er så ubeskjedne at vi tror norsk kunstliv trenger oss – og fortjener oss.

 1. Innlegg fra Redaksjonen

  Men ikke alle er like enige. Dagbladet på nett mener kunstkritikk.no mangler trøkk. http://www.start.no/underholdning/2003/09/02-6893.html

 2. Innlegg fra Tage Fredheim

  Demokratisk kunstkritikk??

  Hei, jeg synes denne web-tjenesten er en ypperlig ide. For ikke så mange år siden var det helt nødvendig å stille ut på et kjent galleri eller en stor utstilling for å få omtale/kritikk i media. (Kanskje det er slik ennå!). I dag burde ikke det være nødvendig. Nå har mange kunstnere lagt ut sine bilder på internett, slik at det burde kunne være et grunnlag for å gi anmeldelser/kritikker av et mye bredere utvalg av kunstnere enn de få som blir silt gjennom galleridørene

 3. Innlegg fra mari nymoen

  etterlengtet! gratulerer!

 4. Innlegg fra Roald Andersen d.y.

  Føyer meg pent inn i rekken -og gratulerer! Gleder meg til å se hvordan dette utvikler seg.

 5. Innlegg fra Merete Eliassen

  Gratuleret med kunstkritikk.no!
  Ser frem til dette.

 6. Innlegg fra Tom Egil Hverven

  Gratulerer med åpningen! Jeg leste ned hit, og til bunnen av de andre interssante artiklene, men synes nok at avsnittene var litt for lange, skriften for liten og spalten for bred (se http://www.vinduet.no og andre som har smalere spalter). I tillegg ønsker jeg meg litt mer tabloide titler og ingresser. Det er mye å lære av Samtiden og Prosa når det gjelder evne til å skrive overskrifter, og gode innganger til artikler!

  Vennlig hilsen

  Tom Egil Hverven

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!