Moss
Nyhet 13.12.11

Vedtok kutt i støtten til Punkt Ø

Galleri F 15. Galleriet er lokalisert på Alby gård på Jeløy i Moss. Foto: Punkt Ø.

Forslaget fra det borgerlige styringsflertallet i Moss, bestående av Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, om å kutte 500 000 kroner i støtten til Punkt Ø, som blant annet drifter Galleri F15 og Momentum-biennalen, ble på gårsdagens bystyremøte i Moss vedtatt.

Dermed står Punkt Ø overfor et samlet kutt på 2,5 milloner, grunnet en aksjonæravtale mellom staten ved Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Moss kommune (60/20/20 %). Kuttene vil i følge Punkt Øs ledelse få konsekvenser både for Galleri F15 og Momentum-biennalen.

– Dette er dramatisk. Punkt Ø har satt Moss på kartet og gitt oss et kjemperenommé, sier Irene Johansen fra Arbeiderpartiet til Moss Avis. Hun mener kuttet i støtten til Punkt Ø er et brudd på avtalen med fordeling.

– I avtalen står det at man i god tid før budsjettet fremlegges skal gå i dialog med de øvrige partene før noen kutt ble gjort. Nå har de gjort det motsatte, sier Johansen til avisen.

I følge Moss Avis ble det tidlig på gårsdagens bystyremøte presisert at «posisjonen har hatt en klar linje på å prioritere barn og unge». Det er dette som angis som bakgrunn for kuttet i støtten til Punkt Ø.

«Spesielt Håvard Sand (KrF) la vekt på at Punkt Ø og Momentumbiennalen henvendte seg direkte til voksne», skriver Moss Avis.

Kunstkritikk følger opp denne saken.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!