Vanessa Baird

Nyhet 04.03.11

Vanessa Baird til Regjeringskvartal 6

I går ble det offentliggjort at Kunstutvalget for Regjeringskvartal 6 har valgt å engasjere billedkunstner Vanessa Baird til det største innendørs kunstprosjektet i R6; vegger i presserom og to statsrådsseksjoner.

Vanessa Baird.

– Vanessa Baird er en svært dyktig og erfaren kunstner. Vi er stolte over å kunne velge en samtidskunster som ikke tidligere har vært eksponert gjennom offentlige kunstprosjekter, til dette viktige oppdraget, sier kunstutvalgets leder Hilde Skjeggestad, kunstkonsulent for Kunst i offentlige rom (KORO) i en pressemelding.

Ved offentliggjøringen fremhevet Gro Kraft, direktør i KORO, hvilken spesiell betydning kunstens kvalitet og tematikk vil få i nettopp disse rommene, som er av stor offentlig interesse med betydelig maktfokus og maktutøvelse både i statsrådseksjonene og i presserommet.

Vanessa Baird karakteriseres av kunstutvalget som en kunstner som håndterer spennet mellom det private og det offentlige på en spesielt interessant måte. I pressemeldingen fremheves det at et kjerneområde i hennes produksjon nettopp er forholdet mellom dagliglivet, offentligheten og historien, og at kunstutvalget for R6 ser Bairds uttalte feminisme og vektlegging av personlige erfaringer som viktige, kritiske ytringer som samtidig inneholder mye humor.

I begrunnelsen fra kunstutvalget understrekes det også at de er opptatt av å skape en kuratorisk helhet i valget av kunstnere til R6, og at de mener at det finnes interessante koblinger – i deres humanisme, deres behandling av maktrelasjoner og deres interesse for, og referanser til, tradisjonell offentlig utsmykning – mellom Vanessa Baird og Do Ho Suh, som er i ferd med å gjennomføre sin bronseskulptur Grass Roots Square på plassen foran R6.

Vanessa Baird (f. 1963) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi og har i de seneste fem årene hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i flere gruppeutstillinger.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!