UKS - Unge Kunstneres Samfund
Nyhet 08.04.11

UKS oppgraderer

Linus Elmes

Unge Kunstneres Samfunn lanserer i disse dager sin nye nettside og nytt utstillingsprogram for 2011. Samtidig har lokalene i Lakkegata 55D gjennomgått endringer, hvorav den største er at UKS nå har fått en egen kinosal. I tillegg er det store utstillingsrommet betydelige renovert.

Daglig leder Linus Elmes sier til Kunstkritikk at det siden han tok over som daglig leder i august 2009 har tatt tid å bli kjent med lokalene. Det nye kjøkkenet og biblioteket kom først fordi dette var deler av institusjonen som trengte umiddelbar oppdatering, og fordi det var de delene av lokalene det var økonomisk mulig å ta for seg med en gang. Dessuten er disse delene i særlig grad institusjonens grensesnitt mot publikum, så de var derfor naturlige steder å begynne.

Elmes sier til Kunstkritikk at behovet i Oslo ikke nødvendigvis går i retning av flere visningsmuligheter eller et rom for å selge maleri og graffik. Det som trengs er en plattform der det er mulig å gjøre gjennomført profesjonaliserte prosjekter på høyt, internasjonalt nivå. Hovedutstillingsrommet er oppgradert og skal være bedre tilpasset at UKS fremover skal gjøre fire ambisiøse og egenproduserte prosjekter i året. I tillegg ser Elmes det som viktig å gjøre prosjekter med ulike typer temporalitet, for å skape et levende visningssted med kontinuitet i både programmering og besøkstallet. I tillegg til kinoprogrammet fortsetter derfor og konseptet One Night Only. Linus Elmes forteller han har doblet besøkstallene siden han begynte i jobben, men at 10 000 gjester i året fremdeles er skammelig lavt i forhold til det potensialet som ligger i å ha så gode visningslokaler på en så sentral plassering i Oslo. Nå er han i dialog med flere filmklubber om at deres program skal flyttes til nye «UKS Multiplex».

I tillegg til endringene i lokalene skal nettsiden fremover utvides ytterligere, og den som ligger ute nå er kun en ramme. På innholdssiden kommer blant annet en digitalisering av arkivene tilbake til 1997, og på sikt ønsker Elmes å utvide dette med hele det materialet som ligger hos Riksantikvaren slik at arkivet blir komplett tilbake til 1921. I tillegg arbeides det med å etablere et residency i Detroit samt at Elmes selv jobber med «en encyclopedi som undersöker den konstnärsdrivna scenens undermedvetna kognetiva system.»

Med disse ulike elementene nå tilnærmet på plass håper Elmes at organismen UKS skal være godt skikket for den profesjonalisering og internasjonalisering han tolker vedtektene til å skulle være hans hovedjobb som daglig leder for UKS.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!