Nyhet 23.01.17

UKS inntar Kunstnernes Hus

Georgia Gardner Gray, fra Schaumstoff Laden, 2016, Acud Gallery Berlin.

Før jul ble det kjent at Unge Kunstneres Samfund (UKS) skal disponere et visningsrom i første etasje på Kunstnernes Hus fra våren 2017 til februar 2018. UKS har vært uten utstillingslokaler siden de flyttet fra Tullinløkka sommeren 2015. Mens organisasjonen leter etter permanent adresse, har de midlertidige kontorer i St. Olavs gate.

Programmet for 2017 inkluderer solopresentasjoner av Eirik Sæther, som blir første utstiller, etterfulgt av Georgia Gardner Gray, Constance Tenvik og Nora Joung.

Eirik Sæther, Dress Rehersal, 2016, den 9. Berlinbiennalen, Akademie Der Künste. Foto: Eirik Sæther.

Daglig leder Rhea Dall, som tiltrådte i stillingen ved årsskiftet, sier til Kunstkritikk at det dreier seg om fire svært sterke praksiser.

– De spenner vidt, men viser alle, fra hver sin vinkel, en scenografisk interesse, noe som henger fint sammen med idéen om at dette er et «gjestespill» på Kunstnernes Hus. Eirik Sæthers humoristiske skulpturelle sensibilitet blander referanser til småtyveri med inspirasjon fra Kjartan Slettemarks collager. Georgia Gardner Gray leverer en ornamentert kritikk av high society, både i maleri og som varieté. Constance Tenviks hysteriske candyfloss-appropriasjoner av performative gester forfører i ord og bilde, à la Marie-Louise Ekman. Nora Joungs presise språkarbeid tegner en både skrøpelig og skarp samfunnskritikk.

– Samlet sett er det snakk om yngre kunstnerskap som ennå ikke har hatt store soloutstillinger i Oslo – eller for så vidt i Skandinavia – og som samtidig har et internasjonalt format som kan bære det store rommet på Kunstnernes Hus, sier Dall.

Ved siden av «gjestespillet» på Kunstnernes Hus, vil UKS holde arrangementer i St. Olavs gate. I forbindelse med letingen etter permanente lokaler og det kommende 100-årsjubileet i 2021, vil organisasjonen sette fokus på alternative institusjonelle modeller i tiden fremover. De vil også skjele mot UKS’ aner som «samfunn» og sosial møteplass, forteller Dall.

Nora Joung, Golden Ague, 2016. Foto: Istvan Virag.

Constance Tenvik, The Locker Room, 2016, Green Gallery. Foto: Adam Pape.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!