OCA - Office for Contemporary Art Norway
Nyhet 01.11.11

UD trekker OCAs reisestøtte til Melgaard

Baton Sinister, closing project of Beyond Death: Viral Discontents and Contemporary Notions about AIDS, Venezia 2011. Foto: Giulio Squillacciotti.

Aftenposten skriver i dag at Utenriksdepartementet trekker 317 000,- av støtten OCA har tildelt Bjarne Melgaard i forbindelse med prosjektet Baton Sinister som kunstneren presenterte som del av den offisielle norske detagelsen under årets biennale i Venezia. Begrunnelsen ligger i følge UD i at pengene er hentet fra feil konto. UD reagerer på at en jury nedsatt av OCA har funnet penger over den generelle reisestøtteordningen til OCA for å finansiere prosjektet som en del av norsk deltagelse ved Veneziabiennalen. OCA må i følge UD nå dekke inn disse utgiftene i sine vanlige budsjetter ettersom finansiering av biennale skal gå på en egen post under OCAs drift.

UDs Cecilie Willoch. Foto: UD.

OCAs styreleder Gro Bonesmo uttaler at saken allerede er avklart UD og OCA i mellom, og kommunikasjonsrådgiver i UD, Cecilie Willoch sier at UD jobber med OCA for å finne en løsning i fellesskap.

Aftenposten skriver og at avisen har fått tilgang til brev der OCA er blitt bedt om å rydde opp i ni konkrete punkter, og har dessuten snakket med Marianne Heske og Sjur Nedreaas som begge er kritiske til det som beskrives som OCAs «lukkede regime» der reisestøtten til norske kunstnere som skal stille ut i utlandet, i følge Nedreaas kun kommer «et fåtall» til gode. Marta Kuzma avviser denne kritikken og trekker frem at hun i de syv årene hun har arbeidet for OCA har gjort sitt internasjonale nettverk tilgjengelig i Norge på ulike måter.

Kunstkritikk følger opp denne saken og kommer tilbake med mer informasjon.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!