Nyhet 07.04.10

Truls Ramberg slutter i Aftenposten

Truls Ramberg. Foto: Mariann Enge.

Mandag 15. mars ble frilans kunstkritiker Truls Ramberg ønsket velkommen tilbake på jobb i Aftenposten etter pappaperm. Tre dager senere fikk han beskjed om at stillingen skulle utlyses. Beskjeden kom som en bisak i en epost.

Truls Ramberg har vært fast tilknyttet Aftenposten som kunstkritiker i fire år og har dermed innehatt en svært sentral posisjon i norsk kunstliv. Før påske fikk han imidlertid beskjed om at engasjementet skulle avsluttes, uten annen begrunnelse enn at avisen fornyer seg. Ramberg har forståelse for at avisen ønsker å rullere litt på de eksterne kritikerne, men synes måten det ble gjort på fortjener oppmerksomhet.

– Aftenpostens behandling av meg i denne saken viser med all mulig tydelighet at frilansere er rettighetsløse som arbeidstakere. Ingenting i denne prosessen har handlet om mine behov – selv om jeg har gitt fire år av mitt arbeidsliv til avisen. Alt har handlet om avisens behov, sier Ramberg.

Ramberg fikk ingen advarsel, ingen oppsigelsestid, ingen takk for fire års innsats for Norges største avis.

– Dette minner meg om at man som kritiker er veldig utsatt i arbeidslivet. Dette er noe alle frilans kritikere og skribenter burde tenke på. Her har kritikerne en felles jobb å gjøre, sier Ramberg, som legger til at epostens avsender etter et par uker ringte og unnskyldte seg og tilbød ham mulige skribentoppdrag i framtiden.

Kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås vil ikke kommentere årsaken til at Truls Ramberg har blitt sagt opp, men bekrefter at han ikke skal fortsette. Når det gjelder de viktigste egenskapene til Aftenpostens nye kritiker så henviser han til en utlysningstekst som blant annet beskriver en person som er «offensiv og engasjert, bredt orientert om norsk og internasjonal kunst, åpen og nysjerrig i sitt kunstsyn».

  1. Innlegg fra Knut Olav Åmås

    Kjære lesere av kunstkritikk.no. Jonas Ekeberg kontaktet meg i en privat melding på Twitter om denne saken. Jeg oppfattet det ikke som et intervju, selv om han brukte uttrykket “Twitter-intervju”. Da ville jeg ha svart mer utførlig. La meg derfor legge til her: Truls Ramberg har tilført Aftenposten mye som kunstkritiker, og vi vil takke ham sterkt for innsatsen. Vi ønsker en ny kritiker og kommentator til å supplere Lotte Sandberg. Det er dette endrings- og fornyelsesønsket som er den eneste grunn til avslutningen av Truls Rambergs frilansavtale med oss. Tidsbegrensede avtaler som kan avsluttes og som blir avsluttet, er ellers et grunnvilkår i samarbeidet mellom frilanser og avis. Men det finnes sider ved måten avslutningen av denne avtalen ble kommunisert på, som var klossete og ga misforståelser og unødvendig ubehag. Blant annet avslutter vi ingen avtaler uten oppsigelsestid, den ligger jo i den skriftlige avtalen og kan ikke ses bort fra. Og hvis vi i den første skriftlige meldingen om avslutningen av avtalen ikke har takket, er det bare dumt. Så jeg er lei meg på vegne av dem som har vært involvert i saken fra vår side, tar kritikken ad notam, takker Truls Ramberg for innsatsen – og ønsker for øvrig søkere velkommen før 14. april. Det siste halvannet år har Aftenposten fornyet kritikerstaben på alle områder, og denne kunstutlysningen er et ledd i den prosessen. Vennlig hilsen Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!