Venezia
Nyhet 26.09.12

Tre finalister för Nordiska paviljongen

Nordiska paviljongen, Venedig. Foto: Wikimedia Commons.

Sedan 2010 turas Sverige, Norge och Finland om att organisera utställningen i den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. 2011 arrangerades utställningen av Sverige, 2013 är det Finlands tur. Med ett okonventionellt beslut valde den ansvariga finska organisationen, stiftelsen FRAME, i juni i år att offentligt utlysa uppdraget. «Curatorer och curatorsgrupper» ombads presentera sina förslag, med den enda specifikationen att de måste «beakta stiftelsens uppgift: att stärka den finländska visuella konstens ställning samt främja internationellt samarbete».

Beslutet att göra ett «open call» snarare än att låta urvalsprocessen vara intern fattades av flera anledningar, förklarar stiftelsens ordförande Jan Kaila. Dels uppfattade man det som en intressant möjlighet att få in «fler och annorlunda förslag än man brukar». Men det handlade också, menar Kaila, om stiftelsen FRAMEs struktur. En tidigare version av stiftelsen (FRAME 1) lades vid årsskiftet ned på grund av «problem med logistik och maktutövning».  Istället skapades en ny version (FRAME 2) med målsättningen att vara mer öppen och transparent. Dessutom har FRAME 2 än så länge inga permanenta medarbetare, utan enbart en styrelse, och en styrelse, påpekar Kaila, «bör hålla sig i bakgrunden». I enlighet med detta framstod det som en lämplig lösning att utlysa Venediguppdraget offentligt.

Av de fyrtio förslag som inkommit vid utlysningens deadline i augusti återstår idag tre, meddelar Jan Kaila. Det slutgiltiga beslutet meddelas i slutet av oktober.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!