Tone Hansen

Norsk kulturråd
Nyhet 21.12.15

Henie Onstad-direktør ny leder i Kulturrådet

Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, er oppnevnt til ny leder for Kulturrådet.

Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, er oppnevnt til ny leder i Kulturrådet.

Fredag 18. desember ble direktør for Henie Onstad Kunstsenter Tone Hansen oppnevnt som ny leder i Kulturrådet. Dermed har Norges mektigste kulturforvalter fått en leder med solid erfaring fra kunstfeltet, og som er en tydelig stemme i norsk kunstoffentlighet. Hansen tar over etter Yngve Slettholm, som motvillig ble avsatt etter sin første periode.

Hansen overtar et kulturråd som har satset markant på det visuelle kunstfeltet de siste årene, sist med økt støtte til en rekke kunsthaller og kunstforeninger i budsjettet for 2016. Hun bekrefter at utnevnelsen kan ses i sammenheng med den økte oppmerksomheten om det visuelle kunstfeltet.

– Det er åpenbart at det visuelle kunstfeltet har blitt styrket i de seneste årene, og utnevnelsen av meg synliggjør ytterligere den satsningen. Når det er sagt, så skal rådslederen representere et kulturråd for hele landet og hele kulturfeltet, sier Tone Hansen til Kunstkritikk.

Alfred Fidjestøl som nylig utga Kulturrådets historie, har uttalt at Kulturrådet har blitt «et lojalt organ i statens tjeneste». Hvor viktig er det at du som ny leder har så bred kunstfaglig erfaring, både som kunstner og museumsdirektør?

– Det tror jeg er helt avgjørende. Kulturrådet er et kulturfaglig organ som uttaler seg og utfører tildelinger på kulturens egne premisser. Derfor er armlengdes avstand-prinsippet utrolig viktig både for departementet og for Kulturrådet. Kulturrådet skal ha selvstendige tildelingskriterier.

Hvordan kan Kulturrådet gjøre det lettere å drive kulturinstitusjoner i Norge?

– Kulturrådet har nå fått økt sin portefølje og ansvarsområder av departementet. Hvis søknadsprosessene er tungvinte, er det klart at det er noe man må se på, men mitt inntrykk er at Kulturrådet jobber veldig redelig. Nå er det ti medlemmer av rådet, og alle disse leder egne fagutvalg, og sitter dermed tettere på prosessene. Rådslederen vil heller ha en strukturell rolle, utover saker som er kontroversielle eller av størrelsesorden over 300.000 kroner. Men vi er mange om jobben når det gjelder fordelinger. I det siste har det blitt gitt mer støtte til institusjoner, men det er viktig å også styrke de frie gruppene og kunstnerne som arbeider uavhengig av en institusjon.

Hvilke utfordringer på billedkunstfeltet mener du er de viktigste å arbeide med i tiden fremover?

– Det er flott at lederstillingen er gitt til en person fra billedkunstfeltet. Billedkunstfeltet har allerede blitt styrket i Kulturrådet. De siste bevilgningene viste at det er en tillit til de profesjonelle institusjonene rundt omkring i landet som nå er med på å skape svært gode rom for kunsten. Nå er det viktig å ha blikket vårt på arbeidet som gjøres i disse institusjonene, for å se hva som skal skje i årene framover. Kanskje får vi se større grad av samproduksjoner og bestillingsverk i disse institusjonene?

Rådet er et av tre styrende organ i Norsk kulturråd og forvalter Norsk kulturfond. Det består av ti medlemmer som oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. De fire andre nye medlemmene er Martin Eia-Revheim, styreleder ved Oslo-Filharmonien og hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen, Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge, Torbjørn Gabrielsen, sjef ved Stamsund teaterfestival, og kunsthistoriker og tidligere professor ved Kunsthøgskolen i Bergen Jorunn Veiteberg.

Tone Hansen (f. 1970) har vært direktør ved Henie Onstad siden 2011. Hun har vært en markant leder, og under hennes ledelse har kunstsenteret hatt en profil som har vekslet mellom bredt tilgjengelige presentasjoner som Arne Nordheim-utstillingen Ingen -ismer for meg, takk! (2013), og forskningsbaserte utstillinger som den nylige På sporet av Matisse. Hansen er utdannet ved Statens kunstakademi fra 1994 til 1998. Hun var styreleder på UKS fra 2002 til 2005, og var blant de første som tok stipendiatordningen i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, med prosjektet Megamonstermuseum 2003-2009.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!