Reykjavik Art Museum, Reykjavik
Nyhet 05.11.10

Symposium om eksperimentell nordisk kunst

Reykjavik Kunstmuseum på Island inviterer denne helgen, 5. – 7. november, til et todagers åpent symposium for å diskutere samtidskunsten i de nordiske landene.

Alternative North – A Symposium on Experimental Nordic Art vil i følge invitasjonen være konsentrert omkring den alternative kunstscenen, med spesiell oppmerksomhet rettet mot arenaer for eksperimentell kunst og kritisk diskusjon. Helgens program vil bestå av presentasjoner og paneldiskusjoner med utgangspunkt i forskjellige emner, som nye utviklingslinjer i hvert enkelt land, likheter og forskjeller, felles muligheter og særegne vektlegginger, enhet og ulike regionalismer.

 

Blant deltakerne på symposiet er Dorothee Kirch, direktør for Centre for Icelandic Art i Reykjavik, Anette Østerby, direktør for the Danish Arts Agency’s Visual Arts Centre i København, Cecilia Widenheim, direktør for the Swedish Arts Grants Committee’s International Program (Iaspis) i Stockholm, Bergljót Jónsdóttir, direktør for Nordic Culture Point i Helsinki, Solveig Øvstebø, direktør for Bergen Kunsthall, Henriette Bretton-Meyer, direktør for Overgaden Institut for Samtidskunst i København, Birta Guðjónsdóttir, direktør for The Living Art Museum i Reykjavik, Mats Stjernstedt, direktør for Index i Stockholm, Marita Muukkonen, kurator for Helsinki International Artist-in-Residence, de uavhengige kuratorene Marianne Zamecznik (Berlin), Maria Lind (Stockholm), Judith Schwarzbart (København), uavhengig kurator og forsker Aura Seikkula (Helsinki) og uavhengig kurator og skribent Markús Þór Andrésson (Reykjavik) – og dessuten Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

Symposiet er organisert av Reykjavik Kunstmuseum i samarbeid med the Living Art Museum, the Centre for Icelandic Art og the Nordic House i Reykjavik og presenteres i forbindelse med Ting, The Nordic Arts Festival of the Nordic Council’s 62nd Session.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!