Nyhet 31.01.14

Svensk redaktørskifte

Fra Karl Larssons {ITALIC}Fox Mask{ENDITALIC}, Unge Kunstneres Samfund 2013. Utstillingen var kuratert av Frans Josef Petersson.

Fra Karl Larssons Fox Mask, Unge Kunstneres Samfund 2013. Utstillingen var kuratert av Frans Josef Petersson.

Kim West, som har vært Kunstkritikks svenske redaktør siden 2011, har nå sagt fra seg stillingen for å vie seg til sitt doktorgradsarbeid ved Södertörns Högskola og andre prosjekter. Som svensk redaktør i den første fasen av Kunstkritikks nordiske satsning, har West vært sentral både i etableringen av det felles nordiske redaksjonsarbeidet, og mer spesifikt i utformingen av Kunstkritikks svenske profil. Gjennom sin redaksjonstid har Kim West også bidratt jevnlig med egne artikler, og han kommer i tiden fremover fortsatt til å være tilknyttet Kunstkritikk som kritiker.

Frans Josef Petersson.

Påtroppende svensk redaktør, Frans Josef Petersson.

Kunstkritikks nye svenske redaktør, Frans Josef Petersson, overtar stillingen fra 1. februar. Petersson har vært en av Kunstkritikks faste kritikere siden våren 2010. Han var innledningsvis også del av Kunstkritikks nordiske redaktørteam, men sa fra seg posisjonen i forbindelse med pappapermisjon høsten 2011.

Frans Josef Petersson arbeider også som kritiker i Aftonbladet. I perioden 2007–2013 var han medlem av tidsskriftet OEIs redaksjonskomité, og var da blant annet redaktør for et nummer om redaksjonell estetikk og et om konseptkunstens historie i Sverige. Han er også virksom som kurator – senest for utstillinger med Claes Tellvid (2012) og Andreas Mangione (2013) på OEI Colour Project, og Karl Larsson på UKS i Oslo (2013). I fjor gav han ut den lille boken Om Ulla Wiggen sammen med kunstkritikeren Peter Cornell, og skrev katalogtekster om blant andre Kjartan Slettemark og Lina Selander.

Som svensk redaktør vil Frans Josef Petersson ha med seg nyhetsredaktør Karl Lydén i Stockholm, og inngå i et tett samarbeid med den øvrige nordiske redaksjonen, bestående av dansk redaktør Pernille Albrethsen i København og ansvarlig redaktør Ingvild Krogvig i Oslo.

Fra venstre: Jonas Ekeberg, tildligere ansvarlig redaktør (2009-2013), dansk redaktør Pernille Albrethsen, avtroppende svensk redaktør Kim West og Jon-Ove Steihaug, Kunstkritikks første redaktør (2003-2005).

Fra venstre: Jonas Ekeberg, tidligere ansvarlig redaktør (2009-2013), dansk redaktør Pernille Albrethsen, avtroppende svensk redaktør Kim West og Jon-Ove Steihaug, Kunstkritikks grunnlegger og første redaktør (2003-2005).

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!