Nyhet 19.01.16

Satser på kritikk av kunst i offentlige rom

Henrik Plenge Jakobsen, Coco Pendulum & Red Eart Knight Pattern, 2015. Foucaults pendel og flislagt gulv. Bronse, stål, elektromekanisk motor 3600 x 25 x 25 cm. 320 kvadratmeter håndlagde fliser. Bestillingsverk for  Trafiktårnet Øst, København.

Henrik Plenge Jakobsen, Coco Pendulum & Red Eart Knight Pattern, 2015. Foucaults pendel og flislagt gulv. Bronse, stål, elektromekanisk drivverk, 3600 x 25 x 25 cm. 320 kvadratmeter håndlagde fliser. Bestillingsverk for Trafiktårnet Øst, København. Foto: Henrik Plenge Jakobsen.

Nettidsskriftet Kunstkritikk og KORO – statens fagorgan for kunst i offentlige rom – har inngått en toårig samarbeidsavtale om å utvikle kritisk refleksjon rundt temaer knyttet til kunst i offentlige rom.

Avtalen innebærer en todelt innsats for å utvikle kritikken av offentlig kunst. For det første vil Kunstkritikk få anledning til å styrke sin kompetanse på området og vil produsere flere tekster om kunst i offentlige rom i Norge, Norden og internasjonalt. På dette området opererer Kunstkritikk uavhengig og har full redaksjonell frihet. For det andre vil Kunstkritikk og KORO i samarbeid arrangere et åpent fagseminar våren 2017 om «Den offentlige kunsten og kritikken».

– Kunst i offentlige rom har vært kritikkens blinde flekk, og vi er svært glade for å kunne styrke denne delen av vår virksomhet. Vi vil engasjere Nordens fremste kritikere til å skrive om kunstverk som er en del av vår hverdag, verk som ofte direkte eller indirekte er politisk styrt, selv om dette er noe man helst ikke snakker om i et demokrati der kunsten skal være fri, sier Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

I tillegg til produksjon, formidling og forvaltning av kunst arbeider KORO for å utvikle kunst i offentlige rom som felt for kunnskapsdanning, kunnskapsformidling, refleksjon, kritikk og debatt. Direktør Svein Bjørkås i KORO sier at den manglende kritikken av offentlige utsmykninger har vært begrensende for publikums mulighet til å oppleve kunsten.

– Kritikken av kunst i offentlige rom er ofte avgrenset til noen få arbeider som tiltrekker seg allmenn medieoppmerksomhet, som Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass i Oslo eller utkastet til minnested etter 22. juli i Hole. Ut over dette er kunsten i de offentlige rommene preget av en form for diskursivt utenforskap som virker hemmende på både kunnskapsdanningen og formidlingen på feltet. For å skape større oppmerksomhet og interesse rundt verkene trenger vi en kompetent og kritisk journalistikk, sier Svein Bjørkås.

KORO støtter prosjektet «Den offentlige kunsten og kritikken» med 200.000 kroner i 2016 og 2017. Kunstkritikk bidrar med redaksjonelle ressurser.

Jonas Dahlberg, Memory Wound. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio. Åpner 22. juli 2017 (utsatt ett år).

Jonas Dahlberg, Memory Wound. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio. Åpner 22. juli 2017 (utsatt ett år).

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!