Kunstakademiet i Tromsø
Nyhet 29.11.10

Samlet inn stipendbeløpet Huitfeldt ikke vil gi

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at det ble klart at kulturminister Anniken Huitfeldt står steilt på at gjennomført kunstutdanning fra Kunstakademiet i Tromsø ikke gir samme stipendrettigheter som tilsvarende utdanning fra kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø. Foto: Torbein Kvil Gamst.

Nå har engasjementet også manifestert seg i form av økonomisk støtte til Tromsøstudentene. Etter initiativ fra rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, er det samlet inn 910 000 kr i stipend til de 13 studentene som ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Tromsø tidligere i år. Studentene får dermed 70 000 hver, en sum som tilsvarer det stipendet som kulturminister Anniken Huitfeldt ikke vil gi dem.

Tromsø kommune, Pellerin, Sparebank1 Invest og Universitetet i Tromsø gir alle ett stipend hver. Troms fylkeskommune gir fire stipender og Sparebank1 gir fem stipender.

Uavhengig av denne gladmeldingen fortsetter Kunstakademiet i Tromsø med å arbeide i forhold til departementet og for fortgang i saken. Studentene har nå fått svar fra kulturdepartementet på sine klager på vedtaket, sendt 18. oktober. I brevet fra departementet, datert 26. november, sies følgende:

«En utvidelse av ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning må eventuelt skje ved forskriftsendring. Departementet ser nå på ulike alternative muligheter for forskriftsendring. Beslutningen om at forskriften ikke blir endret før departementet har avsluttet denne gjennomgangen, kan ikke påklages.»

I svaret til studentene beklager departementet at prosessen har tatt noe lenger tid enn det som er vanlig, og forklarer det med at dette er «en sak som det har vært vanskelig å finne frem til helt gode løsninger på.»

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!