Frans Widerberg

Norske Grafikere, Oslo
Nyhet 15.09.10

Søkelys på grafikken

I forbindelse med utstillingen Frans Widerberg – tresnitt, inviterer Norske Grafikere til diskusjonskveld i morgen, torsdag 16. september. Samtalen med tittelen «Arven etter Widerberg» blir den første i en serie arrangementer som vil rette søkelys på grafikk og grafisk kunst.

Den første diskusjonskvelden vil fokusere på hvordan «arven etter Widerberg» lever videre i dag, og betydningen av hans kunst, da den først fremsto for offentligheten på slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet, og etter at nye medier som fotografi og elektroniske media har overtatt hegemoniet i kunstfeltet de siste tiår.

Frans Widerberg, Labyrint, 1996.

Panelet vil også komme inn på grafikkens status i kunstfeltet i dag, og hvilke muligheter for fornyelse som peker seg ut, basert på grafikken slik Widerberg har praktisert den, og nye måter å forstå mediet på.

Debatten vil være et møte mellom eldre og yngre kunstnergenerasjoner, og teoretikere. Innledere er Frans Widerberg, Richard Nygård, billedkunstner, Kristian Skylstad, billedkunstner, Dag Hofseth, professor avdeling for Grafikk, Kunsthøgskolen i Oslo og Holger Koefoed, teoriansvarlig, avdeling Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo.

Ordstyrer vil være Truls Ramberg, som er ny kunstnerisk leder for Norske Grafikere og også arbeider som teorilærer ved Kunsthøgskolen i Oslo. På spørsmål om sine ambisjoner på vegne av grafikken sier Ramberg til Kunstkritikk at han ønsker å åpne for en videre forståelse av og interesse for grafisk kunst.

– Jeg vil forsøke å tydeliggjøre at grafikk har en mye lengre og mer omfattende historie enn den man normalt forbinder med dette fenomenet i norsk kunstoffentlighet. Denne tradisjonen knytter seg til en bred kulturhistorie. Grafikk, som også inkluderer bokkunst og alle former for avtrykk og også mange former for reproduserbare uttrykk, har vært en helt sentral del av moderniteten og fremveksten av de fleste fenomener vi forbinder med det moderne samfunnet, sier Ramberg, som mener at Norske Grafikere, i lys av dette, bør åpne for å vise en rekke kunstuttrykk som på en eller annen måte forholder seg til denne tradisjonen.

– Ut fra dette perspektivet mener jeg grafikken definitivt har en sammenliknbar og kanskje mer betydelig rolle enn for eksempel fotografiet for vestlig kultur, sier Truls Ramberg til Kunstkritikk.

– Gjennom utstillinger og andre arrangementer håper jeg, kort sagt, at kunstnere, kunstpublikum og andre skal se verdien og potensialet ved grafisk kunst, og utforske dette på nye måter.

 

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!