Nyhet 27.09.13

Paula Crabtree rektor for Stockholms konstnärliga högskola

Paula Crabtree. Foto: Peter Klasson.

Paula Crabtree. Foto: Peter Klasson.

Nåværende rektor for Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), Paula Crabtree, er foreslått som rektor for Stockholms konstnärliga högskola, en forestående sammenslåing av de tre høgskolene Operahögskolan, Dramatiska Institutet, samt Dans- och Cirkushögskolan.

 – Jeg ser frem til å flytte til Stockholm for å begynne som rektor på Stockholms konstnärliga högskola. De tre høgskolene som innledningsvis går sammen, DOCH, Operahögskolan og Stockholms dramatiska högskola, er allerede sterke, veletablerte og fremstående læresteder, sier Paula Crabtree i en uttalelse på nettsiden til Stockholms konstnärliga högskola.

– Opprettelsen av Stockholms konstnärliga högskola i januar er en spennende utfordring. Visjonen og det omfattende bakgrunnsarbeidet som er gjort utgjør allerede et godt grunnlag, og det fokuset som finnes på å utvikle et robust, dynamisk forskningsmiljø er spesielt inspirerende. Stockholms konstnärliga högskola kommer til å ligge i forkant av den kunstneriske forskningen og på et høyt internasjonalt nivå, sier Crabtree.

Som rektor for Kunst- og designhøgskolen i Bergen har Paula Crabtree nylig ledet sammenslåingen av Avd. kunstakademiet og Avd. for spesialisert kunst til én Avdeling for kunst. Hun er også virksom som nestleder I European League of Institutes of the Arts (ELIA) og medlem i Austrian Advisory board of the programme for Arts-based Research (PEEK). Crabtree er utdannet blant annet fra Canterbury College of Art, Southport College of Art og Universitet i Bergen.

– Paula Crabtree er den første utenlandske statsborgeren som foreslås som rektor for et universitet eller en høgskole i Sverige. Jeg er veldig glad for at vi har kunnet rekruttere en internasjonalt etablert rektor som har erfaring med å utvikle kunstneriske forskningsmiljøer og lede komplekse forandringsprosesser. Hennes erfaring kommer til å være svært verdifull i den videre etableringen av Stockholms konstnärliga högskola og av den kunsteriske forskningen i Sverige, sier Eino Örnfeldt, leder av organisjonskomitéen for Stockholms konstnärliga högskola, på institusjonens nettsider.

Forslaget fra organisjonskomitéen går nå videre til regjeringen som tar den endelige avgjørelsen om ansettelsen.

Se for øvrig kommentar av Ana-Maria Hadji-Culea, Med konsten i botten.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!