Stockholm
Nyhet 14.03.11

OEI om svensk konseptkunst

Det svenske tidsskriftet OEI, som siden etableringen i 1999 har gitt ut en lang rekke tykke og uomgjengelige numre, med et særlig fokus på konseptuell poesi, eller, som de skriver i egenpresentasjonen på nettsiden, «konseptuelle operasjoner og rekontekstualiseringer», lanserer nå sitt 52. nummer. OEI # 52 SV KONC KONS består av hele 392 sider om svensk konseptkunst: dokumenter, essays og intervjuer om og omkring den svenske konseptkunstens «mer eller mindre urene manifestasjoner».

Bengt Adlers er blant gjestene på lanseringen av OEI #52 SV KONC KONS.

Utgivelsen markeres med et lanseringsarrangement på Index i Stockholm onsdag 16. mars. Gjester er kunstneren Leif Eriksson og kunstneren og poeten Bengt Adlers, som begge vil lese fra og fortelle om konseptuelle bøker fra fire årtier. Også Frans Josef Petersson (kjent som skribent her på Kunstkritikk), Peter Thörneby, Cecilia Grönberg og Jonas (J) Magnusson vil bidra, visstnok med prat om redaksjonell estetikk, typografiske intervensjoner, reproarbeidets praktikk – i tillegg til at de også, naturlig nok, vil snakke om konseptuell kunst og poesi.

I pressemeldingen fra OEI beskrives den svenske konseptkunstens historie som mer utblandet enn rendyrket, men likevel, eller kanskje nettopp derfor, verdt å besøke og reflektere over på nytt, for å omsette i nye kretsløp. OEI #52 SV KONC KONS lanseres som det første sammenhengende forsøket på å nedtegne og analysere konseptkunstens historie i Sverige.

At konseptkunsten ikke fikk noe bredt gjennomslag i Sverige på 60- og 70-tallet betyr ikke at de ideene som sirkulerte i kunsten på denne tiden ikke ble gjenstand for egenartede tolkninger også i Sverige, skriver OEI-redaksjonen, men påpeker at det for en stor del handler om praksiser knyttet til tidens alternative kulturliv – kunstnerdrevne prosjekter, tidsskrifter og forlag – som med tiden har falt utenfor den etablerte historieskrivningens rammer. De ser det derfor som et viktig poeng å løfte frem og tilgjengeliggjøre sentrale dokumenter fra denne perifere historien, og i OEI #52 SV KONC KONS blir en rekke slike dokumenter gjengitt, kommentert og analysert.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!