OCA - Office for Contemporary Art Norway
Nyhet 06.12.12

OCA møter kulturministeren

OCAs styreleder, Gro Bonesmo.

I flere uker har Office for Contemporary Art Norway (OCA) presset Kulturdepartementet for å få ut ekstra midler til Venezia-biennalen i 2013. I går kom svaret fra kulturminister Hadia Tajik. Hun vil ikke gi OCA mer penger men iverksetter i stedet en gjennomgang av OCAs drift med hensyn på å sikre «en forsvarlig bruk av offentlige penger», som hun sa til Kunstkritikk i går.

Dette kunne lett oppfattes som en irettesettelse, men OCAs styreleder ønsket i Dagbladet i går gjennomgangen velkommen. Nå har hun også fått med seg sitt styre på å se den lyse siden av saken: Med dette blir diskusjonen om finansiering av Venezia-biennalen hevet til et høyt politisk nivå.

I en uttalelse fra et styremøte i går sier OCAs styre at de er glade for at den nye kulturministeren har sagt ja til å møte og diskutere OCAs fremtid og den fremtidige finansieringen av Veneziabiennalen. Styret i OCA henviser også til diskusjonen i kunstmiljøet, som de siste ukene har svingt OCAs vei. OCAs styre benytter også anledningen til å berømme sin administrasjon og direktør Marta Kuzma for et overskudd i inneværende år på 500 000 kroner, hvilket i følge styret imøtekommer behovene til Veneziabiennalen i 2013. Nedenfor gjengis hele uttalelsen fra OCAs styre.

Styret i OCA er svært glade for at den nye kulturministeren har sagt ja til å møte og diskutere OCAs fremtid og den fremtidige finansieringen av Veneziabiennalen. Kulturministeren vil, sammen med ledelsen i OCA gjennomgå stiftelsens drift på bakgrunn av de mål og vedtekter som OCA er forpliktet til. Dette er en møteform vi har sett frem til i lang tid. OCA har et forbedringspotensiale som (i dialog med de reelle beslutningstagerne) ytterligere kan styrke norske kunstneres fremtid på den internasjonale arenaen. Det ligger flere forslag på bordet allerede. Vi er spent på kulturministerens reaksjoner og innspill. Når det gjelder de økonomiske betingelsene for videre drift og ikke minst Veneziabiennalen i 2013, er OCAs styre takknemlige for at departementet har lånt øre til diskusjonen som for tiden pågår innad i de norske kunstinstitusjonene og i kunstmiljøet generelt.

Regjeringens stortingsmelding om visuell kunst (4. mai 2012) angående Norges representasjon på den internasjonale kunstarena er i så måte et inspirerende utgangspunkt.

Til sist vil vi påpeke administrasjonen i OCA sin innsats for å ha produsert et overskudd på nesten 500.000 kroner for å imøtekomme behovene til Veneziabiennalen i 2013.

Uttalelse fra styret i OCA 6. desember 2012.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!