OCA - Office for Contemporary Art Norway
Nyhet 08.01.13

OCA-styret trekker seg

Office for Contemporary Art Norway (OCA). Foto: OCA / Elisabeth Weihe.

Styret i Office for Contemporary Art Norway trekker seg med umiddelbar virkning. Det skriver styreleder Gro Bonesmo og styremedlemmene Øystein Hauge, Gavin Jantjes, Hilde Hauan Johnsen og Siri Meyer i et brev til Kulturdepartementet.

Årsaken til at styret trekker seg er den usikkerheten som er skapt etter at Kulturdepartementet i desember annonserte en omfattende gjennomgang av OCAs virksomhet samt at styret ikke vil få fornyet tillit når deres åremålsperiode går ut i februar.

«Offentliggjøringen av mistillit og vraking av styret i norsk og internasjonal presse har skapt usikkerhet ikke bare internt i OCA, men også blant våre eksterne samarbeidspartnere», skriver styret i brevet.

«Uten tillit fra Kulturdepartementet blir det umulig for det sittende styret å fortsette arbeidet. Vi stiller derfor våre plasser til disposisjon med umiddelbar virkning, med håp om at et nytt styre vil videreføre OCAs solide arbeid for å plassere den norske kunstverdenen på den internasjonale scenen», skriver styret.

OCA-styret referer i brevet til den rosende omtalen av OCA i stortingsmeldingen om visuell kunst som ble offentliggjort i mai 2012 og skriver at det er vanskelig å forstå KUDs avvisende holdning til en åpen dialog om utfordringer knyttet til OCAs mandat og midler.

En av OCAs hovedutfordringer i 2013 er avviklingen av den norske deltakelsen på Venezia-biennalen som åpner i slutten av mai. Etter hva Kunstkritikk erfarer er dette prosjektet ikke endelig bekreftet, og det skal blant annet ha vært problemet med å fatte en beslutning om Venezia-biennalen som har gjort at styret i OCA nå har kastet kortene.

OCAs styreleder Gro Bonesmo ville i går ikke kommentere dette eller utdype brevet som er datert den 4. januar.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!