København
Nyhet 25.04.12

Ny professor bygger bro mellem klassisk og aktuel kunsthistorie

Slavko Kacunko.

Kroatisk fødte Slavko Kacunko (f. 1964) er blevet ansat i stillingen som professor ved Kunsthistorie og Visuel Kultur, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, København Universitet, og afholder torsdag sin tiltrædelsesforelæsning  om «cultural techniques, technocultures, and reflectiveness», som er undertitlen på forelæsningen. Kacunko udmærker sig særligt ved at forske i både klassisk kunsthistorie, det 20. århundredes avantgarde og mediehistorie, samt i de helt nye medier som video-, foto- og digitalkunst.

Professoratet på Kunsthistorie har været ubesat siden den tidligere professor, Øystein Hjort – der havde speciale i  stilhistorisk forskning indenfor byzantinsk og oldkristen kunst – gik på pension i 2005. Udpegelsen af Kacunko vidner derfor også om at faget Kunsthistorie har udviklet sig til i dag også at omfatte overbygningsuddannelsen Visuel Kultur, som blev oprettet i 2003 efter sammenlægningen af de tre institutter; Institut for Litteraturvidenskab, Institut for Musikvidenskab og Institut for Kunsthistorie, Dans og Teatervidenskab, hvorefter instituttet kaldes Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, IKK. Overbygningen Visuel Kultur blev oprettet i erkendelse af et behov for forskning i kunstens nye medier. De respektive fag har stadig adskilte studieordninger, men er under fælles institutledelse.

Kacunko har et særligt fokus på mediekunsthistorie og fx arkivproblematikker i forhold til flygtige medier som digital- og netbaseret kunst, foto- og videokunst og har blandt andet forfattet Spiegel. Medium. Kunst. Zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes, (2010) og Closed Circuit Videoinstallationen. Ein Leitfaden zur Geschichte und  Theorie der Medienkunst mit Bausteinen eines Künstlerlexikons, (2004). Derudover har han forfattet en række publikationer om kunst, film- og mediekunst. Kacunko fungerer desuden som kurator og kunstkritiker. Han kommer fra et professorat ved Universität Osnabrück, og har tidligere været ansat ved Heinrich Heine Universität, Düsseldorf og ved Goethe Universität, Frankfurt am Main.

– Det er interessant at få en repræsentant for den tyske akademiske tradition på instituttet. Visual Studies-faget er især blevet udviklet fra en angelsaksisk, primært amerikansk, tradition med afsæt i en kobling mellem litteratur og kunsthistorie; en tradition, vi har lænet os op ad på IKK. Og med Kacunko får vi nu en professor med afsæt i en tysk teoridannelse og en mere antropologisk billedforskningstradition. Desuden vil Kacunko bygge bro mellem den klassiske kunsthistorie og de tidsbaserede medier, og udfylder dermed et forskningsmæssigt hul på instituttet, siger institutleder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Mette Sandbye til Kunstkritikk.

Kacunkos tiltrædelsesforelæsning bærer titlen Choose Life. Forelæsningens afsæt er Kacunkos tværæstetiske forskning, som binder an til både ældre og ny kunsthistorie samt til naturvidenskabelige diskurser – her inkluderer det forholdet mellem «bakterier, kunst og liv», som det formuleres i pressemeddelelsen fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

Tiltrædelsesforelæsningen foregår på engelsk, torsdag 26. April kl. 14:15, Københavns Universitet Amager, auditorium 23.0.50.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!