Kunst i offentlige rom (KORO)
Nyhet 06.09.12

Ny KORO-direktør i løpet av høsten

Fra Goksøyr & Martens KORO-støttede prosjekt Palestinian Embassy, som skal til Liverpool-biennalen 2012, som åpner neste uke. Foto: Mariann Enge.

Det er kommet inn ni søkere til stillingen som direktør ved Kunst i Offentlige Rom (KORO). Blant disse finner vi nåværende direktør Gro Kraft som har vært i stillingen siden 2007. Åremålet kan fornyes en gang.

Foruten Kraft, er andre søkere tidligere dekan ved Kunstakademiet, George Morgenstern, og Bo Krister Wallström, som var blant medlemmene i kunstnerkollektivet Baktruppen og er tidligere intendant ved Bergen Kunsthall. I dag er Wallström seniorrådgiver ved KORO. To av de ni søkerne, en mann og en kvinne, er unntatt offentlighet.

På spørsmål fra Kunstkritikk opplyser KORO at det er Kulturdepartementet som har hånd om prosessen og at alle spørsmål om ansettelsen må rettes til dit. Dette på tross av at KOROs vedtekter sier at KOROs styre skal «innstille overfor departementet ved tilsetting av direktør».

Departementsråd Kristin Berge i Kulturdepartementet fremholder overfor Kunstkritikk at det ikke er uvanlig at Kulturdepartementet har hånd om en slik ansettelsesprosess på tross av at dette kan synes å være vedtektsstridig.

– Direktøren i KORO ansettes av departementet, og departementet har kontakt med KOROs styre, ved styreleder, i ansettelsesprosessen. Det er ikke uvanlig at en slik formulering er nedfelt i vedtektene – dette gjelder også for andre statlige virksomheter, sier Berge til Kunstkritikk.

Søknadsfristen til stillingen utløp den 7. juni, men på tross av at det er gått tre måneder er intervjuene fortsatt ikke igangsatt. Berge lover imidlertid ny KORO-direktør i løpet av høsten.

– Vi er i ansettelsesprosessen i disse dager og vurderer hvem som skal intervjues. Vi tar sikte å på denne prosessen blir ferdig i løpet av høsten, sier Berge til Kunstkritikk.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!