Nyhet 16.03.18

Nu åbner den første kuratoruddannelse i Danmark

Aarhus Universitet, bagsiden af hovedbygningen. Foto: Wikicommons.

Til efteråret åbner den første kuratoruddannelse i Danmark. Den går under titlen MA Curating og er et toårigt deltidsstudie på Aarhus Universitet.

Indtil nu har danske kuratorer ellers måtte søge mod udlandet for at uddanne sig på steder som CSS Bard College i staten New York, Goldsmiths i London, De Appel i Amsterdam eller Konstfack i Stockholm. Eller de har fungeret som kuratorer men haft uddannelsesbaggrund fra Kunsthistorie, Moderne Kultur & Kulturformidling eller Æstetik & Kultur og ellers blot oparbejdet deres praksis i feltet.

Masteruddannelsen i Aarhus, som netop har åbnet for ansøgninger, hører under Institut for Kommunikation og Kultur og er tilknyttet en faglig gruppe bestående af blandt andre kurator Lars Bang Larsen, professor ved Liverpool University Joasia Krysa, ph.d.-studerende og kurator på The New Museum Helga Christoffersen og rektor for Det Jyske Kunstakademi Judith Schwarzbart. Blandt programmets samarbejdspartnere er Louisiana Museum of Modern Art, Hasselblad Foundation, Kunsthal Aarhus, ARoS og Transmediale – Festival for Digital Art i Berlin.

Kunstkritikk har talt med uddannelseskoordinator Trine Friis Sørensen, postdoc ved Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus, som sidder med i arbejdsgruppen og skal undervise på MA Curating.

Hvorfor skal vi have en universitetsuddannelse inden for kuratorfaget i Danmark?

Kuratering er de senere år blevet en specialiseret faglighed – et faktum som de utallige internationale kurateringsuddannelser og mængden af kurateringslitteratur vidner om. Det kan være vanskeligt at holde sig orienteret med hensyn til ny forskning og udvikling på området. MA Curating er derfor designet som en efter- eller videreuddannelse. Det betyder, at programmet henvender sig til personer, som allerede arbejder med kuratering og som ønsker at styrke deres praksis og tænkning.

Omvendt kan man måske også spørge, hvorfor kommer sådan en uddannelse først nu?

Trine Friis Sørensen, postdoc ved Aarhus Universitet, samt koordinator og underviser på MA Curating.

Det tror jeg, at der er flere grunde til, men én væsentlig grund er, at en kurateringsuddannelse forudsætter et aktivt forskningsmiljø i forlængelse af den internationale kurateringsdiskurs, der er vokset frem siden årtusindeskiftet. Det forskningsfelt er først i de seneste år blev virksomt i Danmark – ikke mindst som følge af den støtte til kuratorisk forskning, som især Novo Nordisk og Ny Carlsbergfondet yder. En anden grund er, at det er vanskeligt at oprette nye humanistiske uddannelser i det uddannelsespolitiske klima, som hersker i dag, og så er hele processen omkring akkreditering af nye uddannelser langstrakt, så man skal bruge en hel del tid på det.

Hvilke uddannelsesprogrammer har I skævet til under tilrettelæggelsen af MA Curating?

Vi har især orienteret os mod de uddannelser, der har udviklet forestillingen om «the curatorial» herunder Goldsmiths, CCS Bard og Beatrice von Bismarcks program, Cultures of the Cultural, på Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig; altså et fokus som ikke alene angår praktisk udstillingsproduktion, men også beskæftiger sig med den tænkning, som finder sted i kuratoriske processer. Vi har også set på, hvad der findes af kurateringsuddannelser, hvad der mangler og ikke mindst, hvad der er behov for i en dansk kontekst. MA Curating er derfor en seminar-baseret deltidsuddannelse. Man kan følge uddannelsen parallelt med et fuldtidsjob og man behøver altså ikke bo i Aarhus. Uddannelsen er desuden engelsksproget og har en række partnerskaber med danske og internationale kunst- og kulturinstitutioner, som vi besøger i løbet af de to år, uddannelsen varer.

I skriver, at studiet vil «fremme en tværfaglig tilgang til kuratering». Hvordan skal det forstås?

Samtidskunsten opererer i stadigt højere grad på tværs af faglige områder og vidensformer, og kuratering er derfor heller ikke længere en praksis begrænset kun til kunstfeltet. MA Curating reagerer på denne tværdisciplinære virkelighed ved at trække på en række forskellige fagområder. Det betyder, at pensum udover kunsthistorisk og kuratorisk litteratur vil være sammensat af tekster fra filosofi, sociologi, antropologi, kulturstudier og organisationsteori. I løbet af uddannelsen vil vi undersøge, hvordan eksempelvis en antropologisk metode eller en sociologisk model kan informere kuratorisk praksis og tænkning.

Kunsthal Aarhus’ kunstffaglige leder Jacob Fabricius under foredragsserien «How We Curate», februar 2018. Kunsthal Aarhus er en af MA Curatings institutionelle partnere, og Fabricius er tilknyttet som ekstern underviser. Foto: Mikkel Søby Dalbøge.

 1. Innlegg fra Trine Friis Sørensen

  Det er rigtigt at der opkræves deltagerbetaling på 70.000 kr på MA Curating; at det ikke nævnes i artiklen er Kunstkritikks beslutning. Dog vil jeg gerne tilføje, at grunden til at der er deltagerbetalingen på MA Curating er at det er en efter/videreuddannelse. Det betyder bl.a. at optagelse på uddannelsen forudsætter minimum 2 års relevant arbejdserfaring udover en adgangsgivende eksamen. For langt de fleste universitetsstuderendes vedkommende vil MA Curating derfor ikke være et alternativ til en fuldtids-kandidatuddannelse. Omvendt må man også formode at ansøgere til MA Curating enten allerede har en almindelig kandidatuddannelse eller ikke har mulighed for at følge en fuldtidsuddannelse, eks. på grund af et fuldtidsjob.

 2. Innlegg fra Gitte Broeng

  Forleden læste jeg om regeringens bebudede neddrosling af humaniora, og jeg citerer her lidt fra artiklen på DR.dk: ”I rapporten fra regeringens universitetsudvalg fremgår det blandt andet, at humaniora-fag som kunsthistorie, europæisk etnologi og interaktive digitale medier er blandt de uddannelser, hvor man som nyuddannet kandidat møder den største ledighed ude på arbejdsmarkedet. Om det er uddannelser som disse, regeringen vil skære væk, eller om de skal sammenlægges med andre uddannelser, vil Søren Pind ikke svare direkte på.”

  Og nu læser jeg her på Kunstkritikk om Aarhus Universitets nye deltids-master i “Curating”, som bestemt lyder interessant og kvalificeret, men jeg undrer mig over, at artiklen ikke næver uddannelsens pris, som er 70.000 kr. En ikke helt uvæsentlig oplysning og sum. Navnlig set i lyset af at gratis fuldtids-kandidatstudier som fx Kunsthistorie åbenbart er i fare for at blive skåret væk, eller stærkt amputeret.

 3. Innlegg fra Bjarne Toft Sørensen

  Positive aspekter ved den nye uddannelse, som jeg især har hæftet mig ved:

  En forstærket professionalisering af kuratering som en aktivitet, der har fået en afgørende betydning i tilknytning til samtidskunsten.

  At der med uddannelsen vil ske en højere grad af gensidig erfaringsudveksling og fokus på, hvad der sker på henholdsvis universitetsuddannelserne inden for kunst og kultur og på andre institutioner for samtidskunst. Tit har jeg undret mig over den gensidige manglende interesse og viden om, hvad der sker de forskellige delsystemer imellem. Det må i sig selv være et formål at få bygget bro og få udvidet samarbejdet.

  En højnelse af niveauet for nye perspektiver på kuratering ud fra viden om netop filosofi, sociologi, antropologi, kulturstudier og organisationsteori.

  Til kuratorer, der måske ikke ved så meget om de pågældende fagområder, kan jeg som begynderbog (grundbog på universitetsniveau) anbefale følgende nyere udgivelse:
  http://hansreitzel.dk/Samfundsvidenskab/Kulturteori-og-kultursociologi-/9788741260976

 4. Innlegg fra Redaktionen

  Tak for flot service, Geir Haraldseth :-) Ellers er der også direkte link her:
  http://cc.au.dk/curating/

 5. Innlegg fra Anna Bak

  Har i noget link eller kontakt til hvor man kan finde flere oplysninger om den nye uddannelse, ansøgnings kriterier, ansøgnings deadline, osv. ?

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!