Nyhet 19.11.12

– Minnesmerkene må inngi respekt

I dag presenterte Kunst i offentlige rom (KORO) utvalget som skal lede arbeidet med å opprette minnesmerker etter 22. juli-hendelsene. Dekan Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo skal lede utvalget. Den andre kunstkonsulenten blir Per Gunnar Eeg-Tverbakk, tidligere leder for Kunsthall Oslo. De to kjenner hverandre blant annet fra sistnevnte institusjon, der Jørn Mortensen er styreleder.

Jørn Mortensen, dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo.

De andre representantene i utvalget er direktør ved Nobels Fredssenter Bente Erichsen (regjeringens representant), kommunestyrerepresentant Mari West (AUFs representant), vaktleder i sikkerhetstjenesteavdelingen i Departementenes servicesenter John Hestnes (støttegruppens representant), arkitekt Magne Magler Wiggen og May Balkøy fra Statsbygg.

Utvalget skal sørge for at minnestedet på Hole og et midlertidig minnested i Oslo blir realisert innen 22. juli 2015. Det permanente minnestedet i Oslo skal ses i sammenheng med ombyggingen av regjeringskvartalet, og realisering av dette er derfor ikke tidfestet.

– Vi går til arbeidet med en klar visshet om at minnestedene er steder som er en del av den private, kollektive og nasjonale sorgbehandlingen etter 22. juli. Vi håper det blir steder som med verdighet hedrer de drepte, overlevende, hjelpemannskap og frivillige. At det blir steder for minner og ettertanke. Samtidig er det en ambisjon at minnestedene skal inneha noen estetiske, formale og kunstneriske kvaliteter som gir minnestedene nødvendig respekt. Dette sa Jørn Mortensen under pressekonferansen i Oslo mandag ettermiddag.

Konkurransen foregår i form av en åpen internasjonal prekvalifisering etterfulgt av en lukket konkurranse. En prekvalifisering kan sammenlignes med en åpen jobbsøknad. Her viser kunstnerne, arkitekter, landskapsarkitekter etc. til tidligere gjennomførte prosjekter, og legger ved en begrunnet interesse for oppdraget, samt CV. I den lukked konkurransen inviteres så 3-7 kunstnere, som alle får konkurransehonorar. 

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!